Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành Core 300L (58-28)

14,219,000