Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành Core 250L (58-24)

12,639,000