Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành Core 215L (58-21)

11,533,000