Showing 1–40 of 67 results

Show sidebar
Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo công nghệ điện phân RO 5 lõi DESKTOP cơ KG100MED
Close

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo công nghệ điện phân RO 5 lõi DESKTOP cơ KG100MED

13,590,000
Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo ion kiềm KG100EO
Close

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo ion kiềm KG100EO

12,900,000
Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo ion kiềm KG100ES
Close

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo ion kiềm KG100ES

11,900,000
Máy lọc nước RO nước lợ model KG3500A vỏ tủ VTU Black hoa lục giác
Close

Máy lọc nước RO nước lợ model KG3500A vỏ tủ VTU Black hoa lục giác

7,280,000
Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo RO 5 lõi UNDERSINK thân vỏ trắng KG100HU+
Close

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo RO 5 lõi UNDERSINK thân vỏ trắng KG100HU+

10,335,000
Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo RO 5 lõi UNDERSINK thân vỏ trắng KG100HU
Close

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo RO 5 lõi UNDERSINK thân vỏ trắng KG100HU

8,450,000
Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo RO 10 lõi 2 vòi 3 chức năng vỏ tủ VTU màu đen KG100HK
Close

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo RO 10 lõi 2 vòi 3 chức năng vỏ tủ VTU màu đen KG100HK

11,115,000
Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo RO 10 lõi vỏ tủ VTU trụ tròn đen KG100HC
Close

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo RO 10 lõi vỏ tủ VTU trụ tròn đen KG100HC

9,620,000
Thiết bị lọc nước RO 2 vòi, 10 lõi KG10A3 vỏ tủ VTU màu xanh
Close

Thiết bị lọc nước RO 2 vòi, 10 lõi KG10A3 vỏ tủ VTU màu xanh

8,515,000
Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo Plus RO 10 lõi vỏ tủ VTU Diamond(kèm carton) KG100HP
Close

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo Plus RO 10 lõi vỏ tủ VTU Diamond KG100HP

7,930,000
-15%
Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo Plus RO 10 lõi KG100HP
Close

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo Plus RO 10 lõi KG100HP

7,085,000 5,995,000
Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo RO 9 lõi vỏ tủ VTU màu đen KG100HA
Close

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo RO 9 lõi vỏ tủ VTU màu đen KG100HA

7,800,000
-15%
Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo RO 9 lõi KG100HA
Close

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo RO 9 lõi KG100HA

6,955,000 5,885,000
Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo RO 9 lõi vỏ tủ VTU màu đen KG100HQ
Close

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo RO 9 lõi vỏ tủ VTU màu đen KG100HQ

7,540,000
-15%
Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo RO 9 lõi KG100HQ
Close

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo RO 9 lõi KG100HQ

6,695,000 5,665,000
Thiết bị lọc nước RO, 9 lõi Omega model KG110A vỏ tủ VTU
Close

Thiết bị lọc nước RO, 9 lõi Omega model KG110A vỏ tủ VTU

6,565,000
-15%
Thiết bị lọc nước RO, 9 lõi Omega model KG110A
Close

Thiết bị lọc nước RO, 9 lõi Omega model KG110A

5,785,000 4,895,000
lọc nước RO 9 lõi Model KG109A vỏ tủ VTU
Close

Thiết bị lọc nước RO 9 lõi Model KG109A vỏ tủ VTU

6,370,000
lọc nước RO 9 lõi Model KG109A
Close

Thiết bị lọc nước RO 9 lõi Model KG109A

5,525,000
TB lọc nước RO 8 lõi - Maifan, Model KG108A vỏ tủ VTU màu xanh
Close

Thiết bị lọc nước RO 8 lõi – Maifan, Model KG108A vỏ tủ VTU

5,850,000
TB lọc nước RO 8 lõi - Maifan, Model KG108A
Close

Thiết bị lọc nước RO 8 lõi – Maifan, Model KG108A

5,070,000
-15%
TB lọc nước RO, 6 lõi.Model KG103
Close

Thiết bị lọc nước RO, 6 lõi.Model KG103

3,900,000 3,300,000
-15%
Thiết bị lọc nước RO để bàn KG123HQ
Close

Thiết bị lọc nước RO để bàn KG123HQ

42,250,000 35,750,000
-15%
TB lọc nước RO, 8 lõi model KG118VTU
Close

Thiết bị lọc nước RO, 8 lõi model KG118VTU

5,980,000 5,060,000
-15%
TB lọc nước RO 8 lõi Maifan, Model KG108
Close

TB lọc nước RO 8 lõi Maifan, Model KG108

5,005,000 4,235,000
-15%
Máy làm nóng lạnh nước uống loại đứng model KG50W03
Close

Máy làm nóng lạnh nước uống loại đứng model KG50W03

7,735,000 6,545,000
-15%
Máy làm NL nước uống loại đứng KG50W02
Close

Máy làm NL nước uống loại đứng KG50W02

13,585,000 11,495,000
-15%
Máy làm NL nước uống loại đứng KG50W01
Close

Máy làm NL nước uống loại đứng KG50W01

13,650,000 11,550,000
-15%
Máy làm NL nước uống loại đứng có đèn Led KG45
Close

Máy làm NL nước uống loại đứng có đèn Led KG45

7,475,000 6,325,000
-15%
Máy làm NL nước uống loại đứng đen&trắng KG50SD
Close

Máy làm NL nước uống loại đứng đen&trắng KG50SD

14,950,000 12,650,000
-15%
Máy làm NL nước uống loại đứng hồng&trắng KG49
Close

Máy làm NL nước uống loại đứng hồng&trắng KG49

9,035,000 7,645,000
-15%
Máy làm NL nước uống loại đứng màu cam KG48
Close

Máy làm NL nước uống loại đứng màu cam KG48

11,050,000 9,350,000
-15%
Máy làm NL nước uống loại đứng màu đen KG47
Close

Máy làm NL nước uống loại đứng màu đen KG47

10,140,000 8,580,000
-15%
Máy làm NL nước uống loại đứng mầu hồng KG44
Close

Máy làm NL nước uống loại đứng màu hồng KG44

7,540,000 6,380,000
-15%
Máy làm NL nước uống loại đứng màu đen KG46
Close

Máy làm NL nước uống loại đứng màu đen KG46

7,670,000 6,490,000
-15%
Máy làm NL nước uống loại đứng mầu xanh KG43
Close

Máy làm NL nước uống loại đứng màu xanh KG43

7,605,000 6,435,000
-15%
Máy lọc nước có chức năng làm nóng lạnh nước uống KG61A3
Close

Máy lọc nước có chức năng làm nóng lạnh nước uống KG61A3

6,565,000 5,555,000
-15%
Máy làm nóng lạnh nước uống dạng đứng KG50A3
Close

Máy làm nóng lạnh nước uống dạng đứng KG50A3

3,627,000 3,069,000
-15%
Máy làm nóng lạnh nước uống dạng đứng KG49A3
Close

Máy làm nóng lạnh nước uống dạng đứng KG49A3

5,395,000 4,565,000
-15%
Máy làm nóng lạnh nước uống loại đứng KG31A2
Close

Máy làm nóng lạnh nước uống loại đứng KG31A2

2,860,000 2,420,000