author-avatar

About Lê Minh Thích

Tôi là Ceo Founder của BonNuoc24h.Com - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Công Nghệ Xanh. Tôi chia sẽ các kiến thức bổ ích, liên quan tới bồn nước Sơn Hà, Đại Thành, .... để các bạn tham khảo. Social của tôi: https://twitter.com/ceoleminhthich